RSS

2024 Június 17. Hétfő

Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram

Új Magyarország forgóeszköz hitellel megalapozhatja vállalkozása rövid és hosszú távú sikerét.
A hitel célja termelő vagy szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások részére a tevékenység elindításához, bővítéséhez, ill. beruházáshoz kapcsolódó átmeneti forráshiány finanszírozása.

A tevékenység bővítése az árbevétel növelésére irányuló üzleti aktivitás bővülést jelent, ez lehet

 • új piaci területekre,
 • új földrajzi területeken,
 • új termék kialakítására,

új üzleti partnerekkel történő piacbővítésre irányuló üzletvitel is.

Kiknek

 • devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezetek, egyéni vállalkozók
 • mikrovállalkozások (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint)
 • kezdő vállalkozások is

Az igénybevétel alapfelvételei:

 • éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió forint
 • hitelintézettel szemben az elmlúlt 1 hónapban – forgóeszközhitel kivételével – nem állt fenn hiteltartozása
 • nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, végrehajtási eljárás alatt
 • nincs lejárt köztartázása


Mit kell tudnia a Forgóeszköz Hitelprogramról?

Hitel típusa Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel
Hitel devizaneme Forint
Hitel összege Min. 1 millió Ft, max. 100 millió Ft
Futamidő 1 év 1 nap a szerződéskötéstől számítva
Törlesztés Lejáratkor egy összegben

Miért érdemes a Forgóeszköz Program keretében hitelt igényelnie?

 • Kedvezményes kamatozás:a hitel kamata (9/14 * 1 havi BUBOR) + 5,4%
 • Forint hitel, így nem visel árfolyamkockázatot
 • A kölcsön után sem folyósítási jutalékot, sem kezelési költséget nem kell fizetni

Hitel nem használható fel:

 • beruházás finanszírozására;
 • exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására (a cég exportevékenysége önmagában nem kizáró ok, de ha a hitel igénybevétele közvetlen következtében az exportált áru mennyisége növekszik, és ezzel egyidejűleg az exportált áru ára pedig csökken, az nem támogatható);
 • más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására;
 • az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás finanszírozására;
 • teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003 60.24, TEÁOR 2008 49.41) terén működő vállalkozások esetén;
 • az EK-szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoktól piaci ár alatt történő forgóeszköz beszerzésre

A Hitelprogram keretében nem finanszírozható a forgóeszköz beszerezés, ha:

 • ha a hitel célja: kábítószer előállítás- és kereskedelem, pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elősegítése
 • ha a hitelfelvevő fő tevékenysége:
  • fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2008. 25.40, 30.40)
  • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 2008. 92.00)
  • pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 2008. 64-66)

Jelen tájékoztatás nem teljes körû.

Írj hozzászólást