RSS

2024 Június 17. Hétfő

Élet

Minden embernek más és más célja van az életben. Van aki nyugdíjas éveire szeretne takarékoskodni, van aki gyermekéről kíván gondoskodni, és van olyan is, aki  váratlan helyzetekre akar felkészülni.
A következő életbiztosítási típusok bemutatásával segítséget szeretnénk Önnek nyújtani abban, hogy a kitűzött célnak megfelelőt válassza!

Kockázati

Kockázati típusú biztosítást akkor érdemes kötni, ha a biztosított esetleges halála komoly anyagi terheket jelenthet a hátramaradottak számára.
Ugyanis a biztosító  a biztosított személy tartam alatti halála esetén fizeti ki a biztosítási összeget. Amennyiben a biztosított személy a tartam végén életben van, a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

Elérési

Ezen típusú szerződés megkötése esetén az előre meghatározott biztosítási összeg kifizetésére akkor kerül sor, ha a biztosított a biztosítási tartam végén életben van.  Amennyiben a biztosított személy a tartam alatt  meghal, akkor általában az addig befizetett díjak kerülnek visszafizetésre.

Vegyes

A biztosítási összeg a biztosított személy tartam alatti halála vagy a tartam végének elérése esetén is kifizetésre kerül. Mindkét esetben a biztosítási összeg általában megegyező, de egyes termékeknél a szerződő többféle arány között is választhat.

Term fix

Meghatározott tartamra szóló biztosítás, amely esetben a tartam végén kerül kifizetésre a biztosítási összeg, függetlenül attól, hogy a biztosított személy életben van-e. Amennyiben a biztosított tartam közben meghal, a biztosító a tartam hátralévő részére átvállalja a díjak fizetését, vagyis a szerződés további díjfizetés nélkül életben marad.
Tekintettel arra, hogy a tartam végi kifizetés a biztosított halála esetén is garantált, így ideális megoldásnak mutatkozik mások számára történő előtakarékoskodáshoz.

Járadék

A járadékbiztosítások esetében létezik egy ún. díjfizetési időszak – amikor a szerződő fizet a biztosítónak – és van egy ún. járadékfizetési időszak – amikor a biztosító a befizetések fejében járadékot folyósít a biztosított személy részére.
A járadékbiztosítások széles köre különböző igényeknek kíván megfelelni, hiszen járadékbiztosításra többféle helyzetben, életkorban lehet szükség (pl. nyugdíj kiegészítés, rokkantsegély, gyermek tanulmányainak támogatása).

Unit-linked-Befektetéshez kötött

Ezen elnevezésű életbiztosítások a vegyes biztosítások által nyújtott szolgáltatásokkal (kifizetés halálesetkor, vagy tartam végén) ötvözik a befektetési alapok által kínált befektetési lehetőségeket.
A konstrukció lényege, hogy a szerződő által befizetett díjakat a biztosító által felkínált és a szerződő által kiválasztott befektetési alapokba fektetik, így a lejáratkori – vagy haláleseti – kifizetés mértékét ezen alapok hozama határozza meg.

Egész életre szóló

Az egész életre szóló biztosítás az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb életbiztosítási módozat. A biztosítási szerződés tartama a biztosított hátralevő élete, a biztosító a kedvezményezett részére a teljes biztosítási összeget kifizeti a biztosított halálakor. A biztosítás a szerződő kérésére visszavásárolható, kölcsön vehető fel a terhére illetve díjmentesen leszállítható. Díjfizetése lehet folyamatos vagy egyszeri díjfizetésű.

Valamennyi biztosításhoz választhatóak az ún. kiegészítő biztosítások. Ezen kiegészítők választása nem kötelező, csupán lehetőség, azonban célszerű, mivel ezen feltételekkel lehet teljes körűen felkészülni a váratlan eseményekre.

Hitelfedezeti

Váratlan esemény bekövetkezése esetén segíthet a felvett hitel(ek) fedezetéül szolgáló összeg erejéig kötött biztosítás, azért, hogy a továbbiakban az ne a családi kasszát terhelje.

Kiegészítő biztosítások köre:

  • Kiegészítő kockázati életbiztosítás
  • Kiegészítő biztosítás baleseti halál esetére
  • Kiegészítő biztosítás baleseti rokkantság esetére
  • Díjátvállalás munka és keresőképtelenség esetére
  • Baleseti kórházi napi térítés
  • Díjmentesítés rokkantság esetén
  • Műtéti térítés
  • Kórházi napi térítés
  • Kritikus betegségek kiegészítő biztosítása
  • Csonttörés