RSS

2024 Május 24. Péntek

Staféta

A biztos

Egyszerre kínál belátható időtávra biztos hozamot ígérő befektetési lehetőséget és megnyugtató életbiztosítást.

Az alap befektetési politikája

A biztosításhoz a már megszokott és sikeres, eltérő kockázati és hozamszinteket képviselő tizenhárom féle eszközalap mellé két rögzített lejárati árfolyammal rendelkező (Fix) eszközalap is kapcsolódik. A Fix eszközalapok igazi újdonságot jelentenek a hazai unit linked piacon, hiszen három,- illetve tíz évre előre meghatározott lejárati árfolyammal rendelkeznek.

Biztosítási opciók és tőkevédelem

A kapcsolódó biztosítás baleseti halál esetén is anyagi segítséget nyújt – függetlenül a nem várt esemény bekövetkeztének időpontjától -, a választott eszközalap lejárati értéke kerül kifizetésre, míg halál esetén a szerződés aktuális értéke.

Adóelőnyök

Legalább 10 éves díjfizetési tartam esetén Ön az évente befizetett éves díjainak 20%ával, valamint az előző évhez képest megfizetett biztosítási díjnövekmény 30%ával, de legfeljebb 100.000 Fttal csökkentheti személyi jövedelemadóját a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.

A termékelőnyök összefoglalása

  • Egyszerű: összegyűlt megtakarítását egy összegben helyezheti el, így nem kell azon aggódnia, hogy időben befizette-e befektetéshez kötött biztosítása rendszeres díjait.
  • Hozzáférhető: Önnek bármikor lehetősége van újabb eseti díj elhelyezésére, vagy kivonására.
  • Széles választék: az eltérő kockázati és hozamszinteket képviselő eszközalapok mellett két különleges, rögzített lejárati árfolyammal rendelkező (Fix) eszközalap is választható.
  • Biztos hozam: a 3, illetve 10 évre ELŐRE meghatározott lejárati árfolyammal rendelkező alapok kiemelkedő, biztos hozamot nyújtanak.
  • Rugalmas – „időben és térben”: a különböző eszközalapokat, a 3 vagy 10 éves időtartamú Fix alapokat bármikor megszüntetheti, megtakarítását áthelyezheti másik eszközalapba vagy a lejárat után újat indíthat, így biztosítása sem szűnik meg.
  • Biztonság: a kapcsolódó biztosítás baleseti halál esetén is anyagi segítséget nyújt, függetlenül a nem várt esemény bekövetkeztének időpontjától a választott eszközalap lejárati értéke kerül kifizetésre.
  • Kedvezmények: ha biztosítás 10 évnél hosszabb ideig marad fenn, a szolgáltatásként kifizetett összeg mentes lesz a kamatadó alól, valamint 100.000 Ft mértékű SZJA kedvezmény vehető igénybe.