RSS

2024 Május 25. Szombat

Megtakarítás, Befektetés

Mit is jelent a megtakarítás, befektetés?

Befektetés alatt olyan tervszerű tőkefelépítést értünk, amely egyszerivagy folyamatos tőkefelhalmozásra (megtakarításra) épít, és a felhalmozott összegekkel hozamot ér el. A befektetés minden esetben azzal jár, hogy jövedelmünk vagy megtakarításaink egy részét félretesszük – a későbbi nagyobb lehetőségek érdekében.


Teremtsünk több jövedelmet!

A befektetésünk egyik célja a kiegészítő tőkejövedelem lehet, ami nem más, mint gondoskodás életszínvonal-növekedésről és az életminőség-növekedéséről. Tőkejövedelem kialakulásához két alapvető feltételnek kell teljesülnie:


  • Alaptőke felépítése, ami a további hozamaink forrása lehet.
  • Megfelelő reálhozam elérése.

Mindennek teljesüléséhez (a lottó nyereményektől eltekintve) időre van szükség. Minél kisebb a hajlandóság e tény elismerésére, annál nagyobb rizikót kell vállalni, viszont egyes célok esetében a magas rizikó elfogadhatatlan.

Építsünk fel pénzügyi tartalékot!

Életünk során több olyan alkalom adódik, amikor valamilyen cél megvalósítása érdekében (házasság, ingatlan- vagy gépkocsivásárlás, utazás, vállalkozás), vagy valamilyen helyzet megoldására (káresemény, családi problémák, nem várt üzleti kiadások, egészségi gondok) több pénzre van szükségünk, mint amire a havi költségvetésünkből telik.

A tartalékaink minden esetben bevethetőek, míg a lehetséges másik két megoldás (hitel vagy biztosítás) nem mindig elérhető. Csak elegendő pénzügyi tartalékkal egyenlíthetőek ki a minden ember életére jellemző jövedelem-ingadozások is (munkanélküliség, betegség, munkaképtelenség, nyugdíjazás). Erre sem az állami beteg- és nyugdíjellátás, sem a biztosítási védelem nem jelent önmagában kielégítő megoldást.

Csak egy erre elkülönített, hosszú távú, következetesen véghezvitt befektetési terv felelhet meg ennek a célnak – a nemzetközi szakirodalom egyöntetű véleménye szerint is.

1. A tőfekelépítés egyik formája – ahogyan már fentebb is említettük – a folyamatos, rendszeres megtakarítás, azaz jövőbeni cél elérése érdekében kisebb összeg folyamatos, rendszeres összegyűjtése, elhelyezése. Erre a típusú megtakarítási formára vonatkozó ajánlataink az alábbiakban tekinthetőek meg.


arany

G O L D

Tőkevédelem és Biztonság

Következetes tőkefelépítési stratégiával több év alatt olyan jelentős tőkére tehet szert, amit rövid távon csak nagyon nehezen, és csak jelentős tőkebefektetés és kockázat árán érhet el.


kilatojo

K I L Á T Ó

Rugalmasság és Biztonság

Az évek során befizetett megtakarításokból előre kiszámolt járadékfizetést biztosít, amely ideális lehet példáulnyugdíj-kiegészítésre. A befektetési eredménynek köszönhetően az előre kiszámolt járadék az évek során csak nőhet.


multiinvest

M U L T I N V E S T    P L U S S Z

Exkluzív és Energikus

Az eszközalapokon keresztül akár egy speciális befektetési stratégia, akár egy konkrét iparág vagy egy meghatározott ország, földrajzi vagy gazdasági régió teljesítményéből is részesedhet.


generatio

G E N E R Á C I Ó

Befektetés és Gondoskodás

A program kiváló befektetési lehetőséget kínál akár saját céljai eléréséhez, akár ahhoz, hogy támogathassa gyermeke gondtalan életkezdését.


post01

B Ó N U S Z   É L E T P R O G R A M

Biztonság  és Innováció

Az életprogramok abban nyújtanak segítséget, hogy az emberek tudatosan készülhessenek a jövőjükre, és céljaik megvalósításához egy olyan eszközt kapjanak a kezükbe, amely személyre szabott, szabadon és rugalmasan alakítható megoldásokat tartalmaz.


eletprogram

E U R Ó P A I     É L E T Ú T

Gyarapodás és Biztonság

A befektetési eszközalapok sokszínű palettája lehetővé teszi, hogy Ön megtakarításait egyszerű, biztonságos módon, a kockázatok megosztásával fektesse be az értékpapaírpiacon.


aranyszarny1

A R A N Y S Z Á R N Y

Tőkevédelem és Teljesítmény

A hagyományos életbiztosításokhoz képest lényegesen átláthatóbb, és nyilvánosabb a befektetések kezelése, hiszen a naponta számított árfolyamból láthatja, hogy aktuálisan mennyit ér megtakarítása.


forte

F O R T E

Erő és Flexibilitás

Egy olyan megtakarítási lehetőséget is kínál, amellyel a jelentősebb anyagi forrást igénylő céljait megvalósíthatja, és emellett biztosítási védelemben részesül.

2. A tőkefelépítés másik típusa az egyösszegű befektetés, azaz a már meglévő megtakarításának egy összegben történő elhelyezése. Erre a típusú befektetési formára ajánlott termékek az alábbiak.

titan

T I T Á N

Sokoldalú és Egyedi

Biztosítja hozam elérésének lehetőségét emelkedő és csökkenő részvényárfolyamok mellett is! A befektetésieszközalapok sokszínű palettája lehetővé teszi, hogy Ön megtakarításait egyszerű, biztonságosmódon, a kockázatok megosztásával fektethesse be az értékpapírpiacon.


stafeta

S T A F É T A

A biztos

Sikeres, eltérő kockázati és hozamszinteket képviselő,igazi újdonságot jelentő eszközalapok három- illetve tíz évre előre meghatározott lejárati árfolyammal rendelkeznek.


aktiv-invest

A K T Í V      I N V E S T

Hozam és Biztonság

Tíz eszközalap között, tetszés szerinti arányban oszthatja meg az elhelyezett megtakarításait. Biztonságra törekvő ügyfelek ugyanúgy megtalálhatják a nekik megfelelő eszközalapot, mint a magasabb hozamelvárású, nagyobb kockázatot vállalók.